Wobler.cz > Eshop > Obchodní podmínky

Wobler.cz

se sídlem Ke Hřbitovu 233, 28002 Kolín 5

identifikační číslo: 87367521

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wobler.cz

Úvodní ustanovení

Způsob objednávky

Uzavření kupní smlouvy

Cena zboží a Platební podmínky

Odstoupení od kupní smlouvy

Přeprava a dodání zboží

Odpovědnost za vady, Záruka

Další práva a povinnosti smluvních stran

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Doručování

Závěrečná ustanovení

V Kolíně dne 12.4.2013  Ing. Jan Straka